Lydavisgruppen

Lydavisen for hele Billund kommune redigers nu i FriSam. Den rundsendes på cd-rom til alle tilmeldte abbonenter. Abbonement på Lydavisen er gratis, såfremt der er tale om et betydeligt synstab. Læs Mere »

Kvisten – tilbud til misbrugte i Frisam.

Nu får mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb mulighed for at få hjælp i Billund kommune. Det kan ske igennem Kvisten, som nu etablerer en afdeling hos FriSam i Grindsted. Kvisten er en forening, der ved frivilligt, socialt arbejde hjælper mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har tilbud i det meste af Midtjylland og nu også i det sydjyske. Læs Mere »

FRISAM´s Netcafe

En gruppe frivillige stiller deres fritid til rådighed for at kunne være ældreborger i Billund Kommune behjælpelig med at betjene en PC. Hvor man må være indstillet på at starter helt fra 0 Læs Mere »

Frivilligcentret FriSam

Frivilligcentret FriSam - Mødestedet for de frivillige, sociale foreninger og grupper i Billund Kommune FRISAM har til formål at: • koordinere det frivillige arbejde i Billund Kommune • være talerør overfor Frivilligrådet/Kommunen. • at udvikle viden om, forståelse og rammer for det frivillige arbejde • at udvikle og stimulere den frivillige indsats •at rådgive om fremskaffelse af nødvendige midler til det frivillige arbejde •FriSam er partipolitisk og religiøst neutralt Læs Mere »

 

Velkommen til Frisam´s hjemmeside.

Frivilligcentret FriSam er Mødestedet for de frivillige, sociale foreninger og grupper i Billund Kommune. FRISAM har til formål at:
  • koordinere det frivillige arbejde i Billund Kommune
  • være talerør overfor Frivilligrådet/Kommunen.
  • at udvikle viden om, forståelse og rammer for det frivillige arbejde
  • at udvikle og stimulere den frivillige indsats
  • FriSam er partipolitisk og religiøst neutralt

Referat af Årsmøde i FriSam 28-02-2017

Referat af Årsmøde i FriSam 28-02-2017

16 deltagere var mødt op.

Årsmødet blev indledt med en sang: Jeg elsker den brogede verden.

Den var samtidig et fint oplæg til punkt 0 på dagsordenen, nemlig et kort referat af opstartsmødet for Billund Kommunes Sociale Netværk, der fandt sted på Rådhuset mandag d. 27. 02. FriSam har været meget aktiv i initiativgruppen omkring netværket, og Anne Eriksen kunne fortælle, at der havde været et flot fremmøde, og at FriSam i samme anledning havde fået flere medlemmer, da alle kunne se fordelen i at blive medlem af både FriSam og Netværket til samme pris. Initiativgruppen skal nu mødes så hurtigt som muligt og planlægge det videre forløb, så fondsansøgninger og meget andet kan blive iværksat.

Referat af bestyrelsesmøde i FriSam 26-10-2016

Referat af bestyrelsesmødet i FriSam 26-10-2016
Ordfører: Anne

Formandsberetning til repræsentantskabsmødet den 28. februar 2017 for Frisam i 2016.

 Så er det atter tid til at gøre status for Frisam. 

Selv om vi igen fik afslag på ansøgning om midler fra Socialministeriet – PUF-midler, er det lykkedes os at komme ud med et flot overskud. 

Dette skyldes mange gode kræfter, som har kæmpet bravt.

Afrunding:

Da der er er flere, der har valgt at træde ud af Frisams bestyrelse, vil jeg hermed sige dem tak for den indsats, de har ydet og ønske dem god vind fremover.

En stor tak skal også lyde til dig Erhardt, tak for din store indsats og dit altid smittende humør, og jeg håber på fortsat godt samarbejde med dig.

Netværkssamarbejde:

Vi har med stor energi deltaget i at få lagt fundament til et frivilligt socialt netværk i Billund Kommune sammen med gode, visionære medspillere fra andre, som brænder for at udbrede kendskabet til muligheder for at skabe indhold og tryghed for enhver, som måtte have et behov herfor

Foredrag:

Den 25. maj blev der afholdt “Velux” aften. Her fortalte Frank Ulmer Jørgensen om, hvordan der kan søges støtte hos dem. De mangler ansøgere, så det var bare om at komme i gang. Formålet med støtten til aktive ældre, er at tilskynde og opmuntre ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre, til gavn for det danske samfund.

Vi har også deltaget i frivilligrådets arrangement på frivillig fredag som var den sidste fredag i september, det var et godt arrangement.

Tal:

Der har ialt været 321 møder i året, altså næsten 1 pr. dag.

Der er 14645 der har besøgt vores hjemmeside i 2016. Det er 6332 flere end i året før.

Gennem Techsoup er det muligt at købe billig software. Dette gælder dog kun, såfremt foreningen er medlem hos FriSam.

FriSam har stadig leaset en kopimaskine, og foreningens medlemmer er velkommen til at komme og få taget kopier til favorable priser.

Netcafeen:

Der har været 2 hold til edb undervisning i foråret, og desværre også kun 2 hold til edb undervisning i efteråret.

Denne del af Frisams virke har tidligere været et flagskib, da vi i høj grad har introduceret den enkelte kursist til it-verdenen i det tempo, som han/hun har kunnet magte og har haft behov for.

Lydavisen:

Der er ialt 44 personer + Biblioteket der får lydavisen tilsendt hver uge. 6 flere end sidste år på samme tid.

Pjece for lydavisen er uddelt til diverse læger, plejehjem, øjenlæger m.v. Hvis der er nogen der har erfaret, at en person med læseproblemer har lyst til at få lydavis tilsendt på cd, skal de bare give besked til FriSams kontor. 

Har du lyst til at sælge lodsedler til fordel for Børns Vilkår og for at hjælpe på FriSams økonomi ?

Vi har i FriSams bestyrelse besluttet, at vi igen fra uge 40 vil sælge lodsedler til fordel for Børns Vilkår, samt for at hjælpe på FriSams økonomi.

Hvis du vil, eller kender een, der har lyst til at hjælpe med det, og derved tjene 10 kr. pr. solgt lodseddel til FriSam, hører vi meget gerne fra dig.

Vi håber og ønsker at få ca. 10.000,00 til FriSam. Dette kan opnås ved at:

Nu bliver de ældre i kommunen helt hyperaktive!

Præsentation Aktive Ældre 1Sikke en oplevelse det var for 30 frivillige at høre om Velux Fondens støttemuligheder for aktive ældre. Aldrig før har man da hørt om nogen, der rejser land og rige rundt for at finde foreninger at give penge til, men det job har fondsrådgiver Frank Ulmer Jørgensen altså. Han talte for et meget lydhørt publikum, der kunne garantere ham, at der var stor vilje til at hjælpe fonden med at få uddelt flere penge.