Kære forening Den 3.10.2013

Der sker meget i hele landet inden for det frivillige område for tiden.

Også i Billund Kommune sker der ændringer. I sommer blev der etableret en frivilligkonsulentstilling ved kommunen, denne stilling beklædes at Erhard Fisker, der tidligere har været sekretær for Frivilligrådet og Ældrerådet. En af hans første opgaver har været at arrangere Frivillig Fredag, der i år er afholdt i kommunalt regi – og for kommunale penge – i Magion.

Da vi ikke kender hans stillingsbeskrivelsen, er det i øvrigt uklart, hvilke opgaver han har.

Vi ønsker Erhard til lykke med stillingen, men er samtidig lidt usikre på, om hans stilling er oprettet for at sikre kommunens indflydelse på det frivillige arbejde, da den jo ikke har villet bevilge de ret beskedne midler, der var nødvendige for at få et betydelige statstilskud til en centerleder i FriSam.

Kommunernes interesse for det frivillige arbejde ytrer sig nu bl. a. ved, at der er kurser for kommunalt ansatte i, hvordan man hverver frivillige.

Fra FriSam kan vi berette:

Møde med Horisont den 28.8.13 var en succes. Der var 40 engagerede fremmødte. Debatten drejede sig om noget så vanskeligt som et samarbejde mellem en ung, en mentor fra Huset Horisont og en frivillig. Der arbejdes videre med sagen. Referat fra mødet her.

Foredraget med Lone Herz var en succes. Der var ca. 140 tilhørere så Ungdomsgårdens store sal var fyldt op. Vi har modtaget tilkendegivelser af, at det var en god aften.

Netcafeen er påbegyndt ny sæson

Der er 30 kursister fordelt på 8 hold. Der er kommet 2 nye instruktører, der er dog stadig brug for flere. Holdene er på 4 ”elever”, de har det hyggeligt og afslappet.

Lydavisen kører stabilt, der er dog brug for flere frivillige oplæsere og redaktører

Frivillig Fredag i Magion havde 40 deltagende foreninger. Den 26. var der besøg af en række kommende, kommunale pensionister i en times tid og 27. var der almindelig Frivillig Fredag fra kl. 9 – 16.

Antallet af besøgende er svært at vurdere, umiddelbart synes det ikke at have været imponerende stort men dog mange flere end på Karensminde sidste år. Det bliver spændende at se, om arrangementet giver nye frivillige. Erhard Fisker har bedt deltagende foreninger fremsende en evaluering.

Danske Handikaporganisationer of Frisam har vælgermøde i teatersalen i Billundcentret den 30. oktober kl. 19. Der skal drøftes frivilligpolitik og inklusion af handicappede i skole og samfund. Vi håber på godt fremmøde.

.

Billet/tilmeldingsservice i FriSam: Der er endnu ingen foreninger, som har benyttet sig af FriSams tilbud om at sælge billetter eller modtage tilmeldinger til foreningens arrangementer.

Hvis I gerne vil starte en aktivitet op, men ikke selv har al den nødvendige arbejdskraft, så hør hos FriSam, om der er mulighed for hjælp.

Vi kan måske skaffe jer kontakt til andre, som går rundt med de samme idéer.

Ønsker I at få noget med i nyhedsbrevet, så send hurtigst muligt materialet til frisam@frisam.dk, så vi kan få det med i de næste breve.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes på hjemmesiden www.frisam.dk

Venlig hilsen,

Formand Anders Larsen