Årsberetning for Frisam 2015.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook

logony11Året er forløbet stille og roligt.

Medlemstallet er pr. 2016 40, hvilket er en stigning på 10.
Der har ialt været 334 møder i året, altså næsten 1 pr. dag.
Der er 8313 der har besøgt vores hjemmeside i 2015.

Der har været en stor nedgang i aktiviteter i netcafeen.
Dette skyldes i første omgang, at vi har haft vanskeligt ved at skaffe frivillige instruktører.
Desuden har andre taget lignende initiativer, så vi nu er flere om buddet. Vi hører dog jævnligt, at vort tilbud er unikt, idet det tager hensyn til den enkelte person hvad angår behov og evne til tilegnelse af indsigt i it-teknologi.
Vi har også forsøgt at oprette workshops om f.eks. mobiltelefoni. – dog indtil videre uden succes.

Lydavisen for Billund Kommune, som er udkommet siden september 2001 i Frisams regi, har en trofast skare af lyttere og en særdeles trofast redaktion, som dog uden problemer tager nye “redaktører” og “speakere” ind i gruppen.
Der blev i efteråret trykt og uddelt foldere om denne avis til øjenlæger, læger og andre offentlige steder.
Der er pr. 1.1.2016 38 “lyttere”.

Vi deltog som sædvanlig i “Frivillig Fredag”, hvor man fra kontoret havde gjort en stor indsats for at lave en spændende stand.

Den 30. og 31. oktober blev der holdt kursus “Kunsten at passe på sig selv”. Det var et rigtig godt kursus, hvor alle fik noget med hjem. Der var sat max. 20 på holdet.
Kurset blev hurtigt overtegnet, så vi arbejder på en gentagelse.

Vi har de seneste år søgt om PUF.-midler, men har fået afslag hver gang. I år har vi også søgt Tips- & lotto-midler – også uden gevinst.
I den forbindelse fandt vi, at vore vedtægter trængte til et gennemsyn og en justering.
Dette blev godkendt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde sidst i oktober, hvor også en kontingentforhøjelse til 100,00 kr. blev besluttet.

Kontingent og §18-midler er – som årsregnskabet vil vise – vort indtægtsgrundlag.

Vi har et godt samarbejde med Erhardt Fisker, Billund Kommunes frivilligkoordinator, som har deltaget i vore bestyrelsesmøder med gode informationer og input.
Vi havde i foråret et fremtidsværksted, som Erhardt styrede os fint igennem, så vi fik sat vore ønsker, behov og vort samarbejde endnu bedre på plads.

Vi drømmer stadig i Frisam om større og bedre lokaler.
Vi har stadige problemer med fugt på kontoret, og vort mødelokale samt køkkenfaciliteter kunne også ønskes forbedrede.
Vi kan dog næppe få en mere central beliggenhed i forhold til offentlig transport.
Efter udlejers pludselige død i efteråret kender vi ikke vores fremtid i de nuværende lokaler.

Til slut vil jeg takke alle, der på den ene eller anden måde har støttet Frisam i årets løb – med økonomisk såvel som med praktisk bistand.
En særlig tak til Else, som frivilligt bruger to-tre formiddage på kontoret om ugen.
Tak til Lis, vores rengøringshjælp, der trofast kommer hver eller hver anden uge, alt efter behov, og sørger for at huset holdes rent.
Også en stor tak til Lisbeth, – vores “blæksprutte” – uden hende ville Frisam ikke være så velfungerende.
Endelig en tak til bestyrelsen og Erhardt for godt samarbejde i 2015.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook