Husorden

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook

Husorden (dec. 2015)

FriSam er et åbent hus med mange forskellige brugere og aktiviteter.
Alt i FriSam fungerer på frivillig arbejdskraft og fælles ansvar, derfor bør alle, der benytter huset værne om det, så FriSam er et rart sted at være.

Nedenstående husorden skal respekteres:
1. Aflever husets lokaler i samme stand, som du selv forventer at finde dem i.
2. Alle, der har nøgle til huset og er godkendte som brugere, har ansvar for huset i lånetiden.
3. Kun faste og registrerede brugere (medlemmer) af FriSam får nøgle udleveret. Depositum 200 kr. ved udlevering af nøgle til huset.
Når vedkommende ikke mere er fast bruger af huset, skal nøglen afleveres på kontoret og slettes i registeret.
4. Alt, hvad der holdes af møder o.l. skal være aftalt med kontoret, og af kontoret skrevet på arrangementskalenderen.
Evt. aflysning af et arrangement skal meddeles kontoret snarest muligt.
5. Der henstilles til, at der ikke ryges i FriSams lokaler.
6. De lånte lokaler bør udluftes inden de forlades. Husk at kontrollere, at vinduerne er forsvarligt lukkede, lyset slukket m.v., inden du låser dig ud. Gadedøren låses når man forlader stedet efter kl. 17.00.
7. Køkkenet må benyttes til madlavning og kaffebrygning, men ryd op efter dig. Vask op eller sæt i opvaskemaskinen.
Rengjort porcelæn i opvaskemaskinen sættes på plads, inden du påfylder igen.
Tør bordene af efter brug.
8. Intet inventar (køkkengrej med mere) må fjernes fra FriSam.
9. Respekter de til enhver tid opsatte skilte på skabe og hylder.
10. Kopieringsmaskinen i gangen må benyttes mod betaling, og beløbet lægges i den grønne sparegris på køkkenbordet.

FriSams bestyrelse 15-12-2015
Ovennævnte husorden: se FriSams hjemmeside: www.frisam.dk

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook