Julebrev til medlemmer

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook

Kære medlemmer.

Aller først vil vi ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, der forhåbentlig bliver fuld af aktiviteter.

god_julVi håber naturligvis, at I stadig ønsker at være medlem af FriSam på trods af, at vi på vort ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober følte os nødsaget til at forhøje kontingentet til 100,00 kr. årligt.
Vi udsender først i det nye år indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 29. februar 2016. Husk at hver forening har en stemme, men at alle er velkomne til at møde op med taleret.

Vi er overbeviste om, at mange – især – mindre grupper er glade for den service, FriSam kan yde. Vi opfordrer jer derfor til at lægge pres på Billund Kommune og fortælle, hvilken gavn I har af FriSam.
Vi vil også opfordre jer til at udbrede kendskabet til FriSam i jeres mange netværk.

Vi vil gerne fremover kunne lægge lokaler til mange gode timer for jeres medlemmer.
Vi vil også gerne fortsat kunne yde en god service med udfærdigelse af pjecer og meget andet.
Vi vil fortsat gerne være fødselshjælpere for nye initiativer og arrangementer.
Derfor har vi brug for jeres massive opbakning i det kommende år, idet det er blevet en del vanskeligere for det sociale frivillige arbejde at få midlerne til at slå til, hvilket også gælder for FriSam.

Fortæl kommunen, hvilke konsekvenser, det vil have for jeres forening, hvis FriSam må lukke.
I kan f.eks. sende en mail til: Erhardt Fisker, ef@billund.dk som er kommunens frivilligkoordinator,
og til Ruth Lauridsen, rla@billund.dk, som er formand for social- og sundhedsudvalget,
meget gerne med kopi til frisam@frisam.dk

På bestyrelsens vegne med tak for i år.

Formand Bente Christensen

Bente.c@hapasu.dk tlf.nr.: 7532 1009 mobil nr.: 2176 1048

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook