Lydavisgruppen

Lydavisen for hele Billund kommune redigers nu i FriSam. Den rundsendes på cd-rom til alle tilmeldte abbonenter. Abbonement på Lydavisen er gratis, såfremt der er tale om et betydeligt synstab. Læs Mere »

Kvisten – tilbud til misbrugte i Frisam.

Nu får mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb mulighed for at få hjælp i Billund kommune. Det kan ske igennem Kvisten, som nu etablerer en afdeling hos FriSam i Grindsted. Kvisten er en forening, der ved frivilligt, socialt arbejde hjælper mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har tilbud i det meste af Midtjylland og nu også i det sydjyske. Læs Mere »

FRISAM´s Netcafe

En gruppe frivillige stiller deres fritid til rådighed for at kunne være ældreborger i Billund Kommune behjælpelig med at betjene en PC. Hvor man må være indstillet på at starter helt fra 0 Læs Mere »

Frivilligcentret FriSam

Frivilligcentret FriSam - Mødestedet for de frivillige, sociale foreninger og grupper i Billund Kommune FRISAM har til formål at: • koordinere det frivillige arbejde i Billund Kommune • være talerør overfor Frivilligrådet/Kommunen. • at udvikle viden om, forståelse og rammer for det frivillige arbejde • at udvikle og stimulere den frivillige indsats •at rådgive om fremskaffelse af nødvendige midler til det frivillige arbejde •FriSam er partipolitisk og religiøst neutralt Læs Mere »

 

Velkommen til Frisam´s hjemmeside.

Frivilligcentret FriSam er Mødestedet for de frivillige, sociale foreninger og grupper i Billund Kommune. FRISAM har til formål at:
  • koordinere det frivillige arbejde i Billund Kommune
  • være talerør overfor Frivilligrådet/Kommunen.
  • at udvikle viden om, forståelse og rammer for det frivillige arbejde
  • at udvikle og stimulere den frivillige indsats
  • FriSam er partipolitisk og religiøst neutralt

Julebrev til medlemmer

Kære medlemmer.

Aller først vil vi ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, der forhåbentlig bliver fuld af aktiviteter.

god_julVi håber naturligvis, at I stadig ønsker at være medlem af FriSam på trods af, at vi på vort ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober følte os nødsaget til at forhøje kontingentet til 100,00 kr. årligt.
Vi udsender først i det nye år indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 29. februar 2016. Husk at hver forening har en stemme, men at alle er velkomne til at møde op med taleret.

Introduktion til IT for synshandicappede i Billund kommune.

frisams-hus-300x96Frivilligcenter Frisam har et tilbud til synshandicappede, både helt blinde, såvel som stærkt svagsynede, at få en introduktion til anvendelsen af IT, ved hjælp af synshandicap kompenserende hjælpemidler.

Lydavisen for Billund Kommune

Omdelingen af foldere til Lydavisen for Billund Kommune er nu afsluttet, og er der kendskab til interesserede brugere og som ikke allerede modtager Lydavisen ugentlig (gratis), kan man på Frisams hjemmeside se, hvor i Billund Kommune folderne findes.

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde for Frisam den 7. oktober 2015.

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde for Frisam den 7. oktober 2015.
Fremmødte 14 stk.
Hans Pauli bød velkommen og fortalte samtidig hvorfor Frisam afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
1: Erhard Fisker blev valgt til dirigent
2: Lena Bech blev valgt til referent

Arrangement i Sydvestjyllands Kredsen Danmarks Psoriasis forening.

DPF_logo_outlined_4fForedrag med Sygeplejerske, kostvejleder og foredragsholder Maibritt Kruse Kronborg
Hvornår: Tirsdag d. 03-11-2015 kl. 19:00
Hvor: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg.

Ekstraordinær generalforsamling i FriSam.

Det lyder altid så alvorligt med en ekstraordinær generalforsamling, men faktisk er det bare noget, der skal til, når man gerne vil modernisere vedtægter og kontingent i en forening.

generalforsamlingDet har FriSam fundet behov for, og derfor indkalder vi nu medlemsforeningerne, så de kan være med til at tage stilling til begge dele. Vi har vurderet, at overliggeren på nogle punkter var sat for højt i de gamle vedtægter, og til gengæld har vi fundet andre områder, hvor vi kan gøre mere gavn og derfor vil opprioritere indsatsen.

Det skal kunne ses af vores vedtægter, som vi derfor

Forslag til ”Vedtægter for Frivilligcentret FriSam”

Forslag til ”Vedtægter for Frivilligcentret FriSam”

  • 1 NAVN OG HJEMSTED

Frivilligcentrets navn er FriSam og hjemstedet er Billund Kommune.

  • 2 FORMÅL

Beretning fra Ruth Lauridsens foredrag ved generalforsamlingen.

ruthVelkomst ved Bente – Skærslipperens forårssang.

RUTH LAURIDSEN

Indlæg om ”Hvad kan Billund Kommune og de frivillige tilbyde hinanden?”

Hvad har vi i rygsækken
• Ikke alverdens store penge, men dialog.
• Uændret tilskud – de er loft over serviceområdeforbruget
• Vi skal fortsat være en af de bærende grundpiller i Socialpolitikken – gøre livet lidt mere spændende at leve for andre.

Referat fra generalforsamlingen 2015

referatGENERALFORSAMLING I FRISAM 25-02-2015
Deltagere: 17

Præsentation af de tilstedeværende foreninger og privatpersoner
• Natteravnene
• Problemløser
• Diabetesforeningen
• Ældresagen

Generalforsamling i FriSam: Kom og præg strategien for 2015

FriSam, som er paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger i Billund Kommune og lægger hus til flere af dem, afholder i år for første gang sin generalforsamling i Billund. Det er for at signalere, at selv om adressen er i Grindsted, er vi der for hele kommunen.

Foreningen har det seneste år kunnet glæde sig over et nært samarbejde med kommunens første frivilligkoordinator, Erhard Fisker. Det, at Erhard Fisker deltager i vores bestyrelsesmøder,