Referat af Årsmøde i FriSam 28-02-2017

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook

Referat af Årsmøde i FriSam 28-02-2017

16 deltagere var mødt op.

Årsmødet blev indledt med en sang: Jeg elsker den brogede verden.

Den var samtidig et fint oplæg til punkt 0 på dagsordenen, nemlig et kort referat af opstartsmødet for Billund Kommunes Sociale Netværk, der fandt sted på Rådhuset mandag d. 27. 02. FriSam har været meget aktiv i initiativgruppen omkring netværket, og Anne Eriksen kunne fortælle, at der havde været et flot fremmøde, og at FriSam i samme anledning havde fået flere medlemmer, da alle kunne se fordelen i at blive medlem af både FriSam og Netværket til samme pris. Initiativgruppen skal nu mødes så hurtigt som muligt og planlægge det videre forløb, så fondsansøgninger og meget andet kan blive iværksat.

1.Valg af dirigent

Erhardt Fisker, der konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet

2.Valg af referent

Anne Eriksen

3.Valg af to stemmetællere

Linda Christensen og Steen Pedersen

4.Årsberetning.

Da formanden var fraværende på grund af sygdom læste næstformand Else Løvbjerg Jensen beretningen op. Formandens årsberetning kan læses på www.frisam.dk

I udpluk kan nævnes:

FriSam har pt 38 medlemmer, men flere på vej.

Lydavisen servicerer 44 personer og har 20 frivillige engageret i arbejdet.

Der har været afholdt 321 møder i lokalerne.

Arrangementet med Velux-fonden i maj var velbesøgt, og det forventes at mange aktive ældre er blevet inspireret til at søge fonden om midler.

Netværkssamarbejdet er et nyt initiativ med gode, visionære medspillere.

Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer Hans Pauli Sundstein og Pancha Bach Thambipillai, som har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Tak til kontorets daglige ledelse og til sponsorer og de aktive i salget af lodsedler der har medvirket til, at regnskabet for 2016 kunne gå i plus.

Beretningen sluttede med at ære Ejvind Due, stifteren af FriSam, der døde 2. januar i år.

5.Planer for det kommende år

FriSams bestyrelse har besluttet, at i det kommende år skal alle kræfter ud over dem, der er nødvendige for den daglige drift, lægges i tilblivelsen af det ny sociale netværk.

6.Godkendelse af:

a. Regnskab                    Godkendt med et overskud på 19.000
b. Kontingent                 Godkendt, fortsat 100 kr om året

c. Budget                         Godkendt med et underskud på 5.000

Der er lavet et skrabet budget, og det forventes, at det beskedne underskud, der er regnet med, kan indhentes.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ny til bestyrelsen blev Charley Stephansen fra Vestermarkskirken og Johannes Johannesen fra Omsorgsgruppen ved Vestermarkskirken, samt Sigfred Jensen, der blev valgt for 1 år. Genvalgt blev Else Jensen, Bente Christensen og Anne Eriksen

8.Valg af 2 suppleanter

1.suppleant Niels Larsen og 2. suppleant Judith Sørensen.

9.Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalg til Hanna Hylgaard og Ane Grethe Kühl.

10.Indkomne forslag

Ingen

11.Eventuelt

Tak til Erhardt Fisker for bevågenheden overfor FriSam.

 

Konstituerende møde i bestyrelsen 15. marts 2017 kl 17 i FriSam.

Charley Stephansen kan desværre ikke deltage.

Send snarest planlagte mødedatoer rundt til ny bestyrelsesmedlemmer.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook