Repræsentantskabsmøde og foredrag om FUNDRAISING

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook

referatRepræsentantskabsmøde og foredrag om FUNDRAISING i FriSam

Mandag den 29. februar kl. 19.00 på Sydtoften 102, Grindsted.

Fundraising – hvor svært kan det være?
Indspark ved Rasmus Hedegaard Kristensen, forenings- og skolekonsulent, om, hvordan du uden investering og risiko kan tjene penge til din forening.

Efter indlægget er der en kort kaffepause, og så er der

Repræsentantskabsmøde i FriSam
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Årsberetning.
5. Planer for det kommende år
6. Godkendelse af:
a. Regnskab
b. Kontingent
c. Budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være FriSam i hænde senest 1 uge før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslagene offentliggøres umiddelbart derefter på Frisam´s hjemmeside, og medlemmerne skal selv sørge for at holde sig orienteret om disse forslag.
Repræsentanter: Hver forening, gruppe eller enkeltperson er stemmeberettiget med een stemme. Øvrige deltagere har taleret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemskontingent 100 kr. skal være indbetalt inden repræsentantskabsmødet på konto nr. 9686 6270327417 eller på kontoret.

Venlig hilsen

Formand Bente Christensen

FriSam
Mødestedet for de frivillige sociale foreninger
i Billund Kommune
Banegårdsvej 45B st.tv. 7200 Grindsted
Tlf. 7532 3261 frisam@frisam.dk www.frisam.dk
Vi har åbent mandag-fredag kl. 9-12.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook